DELOVNO PRAVO

Smo podjetije specializirano za delovno pravo. Znanje in izkušnje, ki smo si jih pridobili skozi leta, nam omogočajo, da vam nudimo kakovostne in preverljive rešitve, ki so plod tako odličnega teoretičnega znanja, kot tudi neposrednega dela v gospodarstvu.

Delovna zakonodaja in predpisi se nenehno spreminjajo, zato naši strokovnjaki poskrbijo, da so v stalnem koraku s spremembami. Na ta način preprečimo tveganja in skušamo predvideti morebitne učinke, ki jih bo posamezna sprememba imela na vaše podjetje.

 

Nekatere storitve:

 • priprava splošnih aktov družbe
 • priprava pogodb o zaposlitvi
 • vodenje postopka prekinitve delovnega razmerja
 • svetovanje o pravicah, obveznostih in odgovornosti delavcev in delodajalcev
 • zastopanje na sodišču

KADROVSKO SVETOVANJE

Če nimate lastne kadrovske službe ali izvajate večji kadrovski projekt (npr. reorganizacija, sistemizacija….), vam nudimo storitev kakovostnega kadrovskega svetovanja vse od objave prostega delovnega mesta do podpisa podgodbe z izbranim kandidatom.

Storitve:

ZAPOSLOVANJE NOVEGA KADRA + PODALJŠEVANJE POGODB

 • pogodba o zaposlitvi (DČ, NDČ)
 • sprememba ali sklenitev nove pogodb o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin
 • priprava aneksov k pogodbi
 • pogodba o zaposlitvi poslovodnega delavca
 • brezplačna objava prostega delovnega mesta
 • priprava dokumentacije za zaposlitev tuje delovne sile – pomoč pri pridobitvi delovnih dovoljen za tujce
 • obvestilo neizbranemu kandidatu
 • odločba o izbiri kandidata
 • izdelava potrdil, sklepov, obvestil
 • izdelava letnega razporeda delovnega časa
 • priprava obvestila o prenehanju pogodbe za določen čas
 • izdaja sklepov (izplačilu jubilejne nagrade,o izplačilu solidarnostne pomoči…
 • vzpostavitev kadrovske evidence za novo zaposlenega
 • prijava/sprememba/odjava v socialna zavarovanja
 • svetovanje pri zaposlovanju invalidov in vodenje postopkov
 • ureditev usposabljanje in preizkus znanja iz varstva pri delu
 • druge aktivnosti v zvezi z zaposlovanjem novih delavcev

ADMINISTRATIVNA IN DRUGA DELA

 • priprava vseh vrst potrdil
 • vodenje disciplinskih postopkov in priprava ustrezne dokumentacije
 • pomoč pri pridobivanju subvencije za plače za invalida
 • priprava dokumentacije za invalidsko komisijo
 • odločbe o letnih dopustih, nadurnem delu….
 • svetovanje in zastopanje delodajalca pri invalidskih postopkih
 • svetovanje in zastopanje delodajalca pred sodišči